Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schachten Filz, Rokytecká slať, soutok Rokytky a Roklanského potoka (8.8.2017, Šumava)

Využil jsem vycházky na Šumavě s Průvodci divočinou, na které je nutné se přihlásit na stránkách NP Šumava a zarezervovat si místo. Je nutné to učinit včas, protože na některé (jako na tu dnešní) je možné přihlášení jen asi 8 lidí a zájem bývá velký. Sraz máme na bývalé Javoří Pile, kam přijíždím ráno na kole z Modravy. Od rána svítí slunce a předpovídá tak krásný den. 

dsc_0334.jpg

největší jezírko na Rokytecké slati

Vydáváme se po cestě značené červenou turistickou značkou směrem na Poledník, brzy míjíme místo, kde stávala rota Javoří Pila, ze které se zde do dnešní doby dochovala jediná budova bývalých stájí a garáže, která byla opravena a v současné době slouží pro potřeby lesníků. O kus dále opouštíme červeně značenou cestu a míříme doleva po neznačené cestě. I tu však brzy opouštíme a terénem, přes padlé a suché kmeny smrků přicházíme do míst, kde se nacházela tzv. Kasperschachten, jejíž existenci připomíná již jen kamenná zídka, snad zbytek ohrady pro dobytek

dsc_0196.jpg

budova stájí a garáže bývalé roty Javoří Pila

dsc_0202.jpg

ohrada na dobytek na Kasperschachten

Postupně dojdeme až k tzv. Schachten Filz, což je slať s odvodňovacími příkopy, které byly později opět revitalizovány přehrazováním, což má zamezit odvodňování území. Příkopy jsou tu celkem tři a my přes všechny přecházíme. Kromě příkopů, ve kterých tedy voda je, je slať poměrně suchá a dá se pohodlně přejít bez mokra v botech. Zajímavostí této slatě je, že zde neroste žádná borovice kleč, ale jen roztroušené smrčky.

dsc_0218.jpg

Schachten Filz

dsc_0223.jpg

revitalizované odvodňovací příkopy na Schachten Filz

dsc_0229.jpg

revitalizované odvodňovací příkopy na Schachten Filz

dsc_0234.jpg

revitalizované odvodňovací příkopy na Schachten Filz

dsc_0236.jpg

revitalizované odvodňovací příkopy na Schachten Filz

Ze slatě vede naše cesta na státní hranici, kam přicházíme v místě tzv. Střeleckého průsmyku. Kus cesty tak jdeme po pohodlném hraničním chodníku, na kterém je udržován průchozí pruh.

dsc_0238.jpg

cesta po hranici

dsc_0247.jpg

cesta k Rokytecké slati

dsc_0251.jpg

u Rokytecké slatě

Z hranice jdeme doleva a stále mokřejší terén napovídá, že se blížíme do oblasti Rokytecké slatě. Když opustíme lesní porost s popadanými kmeny, vstupujeme do lučinatého území, kde převažuje bezkolenec modrý (Molinia caerulea), tráva, která má ráda právě takováto zamokřená území. 

dsc_0263.jpg

luční krajina při toku Rokytky

dsc_0266.jpg

luční krajina při toku Rokytky

Rokytecká slať je největším komplexem rašelinišť Modravských slatí. Její rozloha činí téměř 250 ha. Nachází se v rozsáhlé pramenité oblasti potoka Rokytky a zahrnuje několik velkých rašeliništních celků rozkládajících se na mírných svazích kotliny, jejímž středem protéká právě Rokytka. 

dsc_0272.jpg

luční krajina při toku Rokytky

dsc_0276.jpg

luční krajina při toku Rokytky

Komplex Rokyteckých slatí se dá rozdělit na severní, západní a východní vrchoviště. V každém z nich se ukrývá mezi klečí několik rašelinných jezírek. Celkem se jich zde nachází prý 69. My přicházíme od západu podél Rokytky. Po chvilkové pauze na svačinu na louce míříme mezi kleč, prozkoumat jezírka západního vrchoviště

dsc_0283.jpg

jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0294.jpg

jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0296.jpg

jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

Nejprve navštívíme čtyři menší jezírka, která jsou téměř vedle sebe. Některá z jezírek již postupně zarůstají, některá naopak krásně odrážejí modrou oblohu nad našimi hlavami. U některých z jezírek jsou všechny břehy porostlé klečí, jiná jsou ohraničena travnatými plochami s ostřicemi či např. kyhankou sivolistou.

dsc_0300.jpg

jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0318.jpg

jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0321.jpg

jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0322.jpg

zarostlé jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

Od menších jezírek se prodereme klečí i k těm dvěma největším, které tato západní část Rokytecké slati ukrývá. Nejprve se před námi objeví to úplně největší, které má délku 80 m  a je tak vůbec největším jezírkem Rokytecké slatě

dsc_0343.jpg

největší jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0346.jpg

největší jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0329.jpg

největší jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

Při jeho východním břehu není kleč, ale právě porost ostřic a máme štěstí na sušší období, že se tudy dá i celkem pohodlně projít přes bulty (vyvýšená místa v rašeliništi). Kousek vedle (oddělené porostem kleče) je zdejší druhé největší jezírko, které je obklopeno klečí celé. 

dsc_0353.jpg

druhé největší jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0358.jpg

druhé největší jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0365.jpg

největší jezírko na západním vrchovišti Rokytecké slatě

dsc_0368.jpg

okolí největšího jezírka - bulty (vyvýšeniny) a šlenky (prohlubně)

Když vylezeme z kleče, míříme opět k Rokytce a ke hrázi bývalé plavební nádrže. Po bývalé hrázi dnes vede cesta vedoucí od Javoří Pily. Právě zde, u bývalé nádrže se nachází meteorologická stanice. Rokytecká slať je díky poloze v mrazové kotlině známá jako jedno z nejchladnějších míst ČR.

dsc_0373.jpg

luční krajina v údolí Rokytky s borovicí klečí

dsc_0386.jpg

hráz bývalé Rokytecké nádrže

dsc_0419.jpg

cesta vedoucí po hrázi Rokytecké nádrže

Rokytecká slať (zvaná také jako Rokytská nebo Weitfällerská slať) se nachází 5 km západně od Modravy, v přibližné nadmořské výšce 1100 m. Je obklopena vrcholovými spočinky Medvěd, Smrkový vrch a Na Soutoku. 

dsc_0397.jpg

Rokytecká kotlina s tokem Rokytky

dsc_0411.jpg

Rokytka

dsc_0403.jpg

místo bývalé Rokytecké nádrže s tokem Rokytky

Tok Rokytky dosahuje délky 4,4 km k soutoku s Roklanským potokem. Po celém toku protéká Rokytským údolím, které je přirozeně nezalesněné, drží se zde pouze nejodolnější druhy borovic, mrazové formy smrku a mechů. Celé území se nachází v I.zóně NP Šumava a je tak veřejnosti běžně nepřístupné

dsc_0426.jpg

Rokytecká kotlina

dsc_0439.jpg

Rokytecká kotlina, vpravo Slaťská cesta

dsc_0451.jpg

Z hráze bývalé nádrže se vydáváme údolím po tzv. Slaťské cestě, která je dnes již nezřetelná, ale vedla až k soutoku Rokytky s Roklanským potokem, kde se nacházela rota Soutok. Dnes je zde patrná úzká pěšinka a někde i tu pohlcuje postupující borovice kleč

dsc_0456.jpg

Rokytka

dsc_0459.jpg

údolí Rokytky

dsc_0460.jpg

Rokytka a Rokytecká kotlina

dsc_0470.jpg

luční krajina Rokytecké kotliny

Těsně před soutokem Rokytky s Roklanským potokem stávala na pravém břehu Rokytky na vyvýšeném místě rota Soutok. Dnes jsou velice dobře patrné již jen základy budov. My se však pohybujeme po levém břehu Rokytky a tak blíže základy neprozkoumávám. 

dsc_0477.jpg

místo bývalé roty Soutok

dsc_0510.jpg

pohled přes Rokytku na místo bývalé roty Soutok

dsc_0484.jpg

konec Rokytecké kotliny se soutokem Rokytky a Roklanského potoka

Pak již přicházíme k soutoku Rokytky a Roklanského potoka, jehož jméno nese tok i dále až do Modravy, kde se stéká s potokem Modravským a vytváří říčku Vydru. Soutok se nachází na konci Rokytecké kotliny v luční krajině obklopené lesy a rašeliništi Roklanské slatě.

dsc_0504.jpg

místo soutoku Rokytky a Roklanského potoka

dsc_0488.jpg

soutok Roklanského potoka (vlevo) a Rokytky (vpravo)

dsc_0493.jpg

Roklanský potok hned za soutokem

Od soutoku se vydáváme po cestě vedoucí k Mlynářské slati, ale místo přebrodění se přes Roklanský potok, za kterým cesta pokračuje, jdeme těsně při levém břehu potoka. Terén je místy opravdu zákeřný, a musíme přelézat popadané kmeny. 

dsc_0514.jpg

Roklanský potok u Mlynářské slatě

dsc_0519.jpg

Roklanský potok

dsc_0522.jpg

Roklanský potok

V blízkosti Šárecké slati les od potoka opět ustupuje a my jdeme travinami. Ocitáme se nedaleko soutoku Roklanského a Javořího potoka. Javoří potok přebrodíme a už stojíme opět na silničce značené červenou turistickou značkou vedoucí z Modravy na Poledník. Náš dnešní krásný výlet je u konce. Když zjistim, že mé ukryté kolo je na místě, čeká mě příjemný pozvolný sjezd do Modravy a pak návrat domů. Celkem jsme dnes ušli 14,6 km.

dsc_0524.jpg

slepé rameno Roklanského potoka před soutokem s Javořím potokem

dsc_0535.jpg

Javoří potok

dsc_0543.jpg

Javoří potok

dsc_0548.jpg

Rybárna u Roklanského potoka

14,6 km

FOTOGALERIE

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář