Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pařezovský kopec (485 m n. m.)

30. 10. 2013

Pařezovský kopec se nachází v bezprostřední blízkosti obce Pařezov v okrese Domažlice. Geomorfologicky spadá do celku Podčeskoleská pahorkatina, podcelku Chodská pahorkatina a okrsku Poběžovická kotlina.

p1170736.png

Pařezovský kopec tvoří sušší lada s roztroušenými náletovými dřevinami. Právě ojedinělá ladní společenstva s velkou druhovou diverzitou byla důvodem k registraci kopce jako významného krajinného prvku (VKP).

vrchol.jpg

Většina svahů je zde orientována jižně nebo jihozápadně a na nich můžeme nalézt mnoho zajímavých místních druhů rostlin. Vyskytují se zde například následující druhy rostlin:

vstavač kukačka

vemeník dvojlistý

vítod obecný

jetel horský

jetel-horsky.jpg

jetel alpínský

turan ostrý

hadinec obecný

řimbaba chocholičnatá

jehlice plazivá

rimbaba.jpg

Pozemky mnoho let nikdo neudržoval a ty začaly zarůstat náletovými dřevinami. Od roku 2004 zde Český svaz ochránců přírody Libosváry zahájil extenzivní pastvu koz, ovcí a jaků. Díky tomu zde nadále mohou růst například ohrožené druhy orchidejí.

jetel-alpinsky.jpg

Území je významné i ze zoologického hlediska. Vyskytují se zde například otakárek ovocný, potemník písečný, svižník polní či nesytka česká. Mně se zde podařilo narazit na následující druhy živočichů:

píďalka kopřivová

vlnopásník kostkovaný

modrásek jehlicový

soumračník jitrocelový

soumračík rezavý

bělokřídlec luční

listokaz zahradní

světlopáska ostřicová

jetelovka menší

tesařík (Pseudovadonia livida)

vroubenka červená

belokridlce.jpg

Z Pařezovského kopce se nám otvírají zajímavé výhledy například na Český les (Čerchov, Haltravský hřeben).

kopec-2.jpg

Na úpatí kopce se nachází povrchový lom Ždánov. Jeho rozměry jsou přibližně 200 × 150 m a těží se zde pegmatity.

lom.jpg

Fotografie v článku:

1) pohled na Pařezovský kopec ze silnice ke Ždánovu

2) pohled na nejvyšší část Pařezovského kopce

3) jetel horský

4) porosty řimbaby chocholičnaté na vrcholové louce

5) jetel alpínský

6) bělokřídlec luční

7) výhled z Pařezovského kopce na Český les (Čerchov, Haltravský hřeben)

8) povrchový lom Ždánov

 

mapa.png

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář